Välj en sida

Acceptera inte förtrycket

Opinion
Alla kan visa civilkurage. Det handlar om att agera väckarklocka för sådant som är fel. Ofta kan det vara enklare för den som själv inte utsätts för diskriminering eller trakasserier att höja sin röst.
Göran Arrius
Ordförande Saco
Det behövs fler personer som inte ingår i den drabbade gruppen som markerar när någon annan utsätts för handlingar och uttalanden som är diskriminerande eller generaliserande. Det kan vara män som arbetar för att få slut på sexism och ojämställdhet, heterosexuella personer som sätter sig upp mot homofobi eller vita som arbetar för att rasism ska upphöra. Att visa civilkurage behöver inte betyda att till fullo förstå hur det är att utsättas för diskriminering, rasism eller trakasserier. Det innebär att ta kampen som om den vore din egen.

1

Skaffa dig kunskap om hur diskriminering och trakasserier kan se ut, varför samhället ser ut som det gör och vad som behövs för att förändra det. Förvänta dig däremot inte att det är en person ur den drabbade gruppen som ska utbilda dig, det behöver du göra själv. Det är inget fel på att ställa frågor. Men om du ständigt ställer frågor som du enkelt kan få svar på genom en snabb sökning på internet, är det tydligt att du inte tar dig tid att lära dig mer om vad du kämpar för. Att du läser det här dokumentet är en mycket bra start!

2

Du behöver inte till fullo förstå hur det är att utsättas för olika former av diskriminering och trakasserier, men du kan lära dig mycket genom att lyssna på de som själva drabbas. Lyssna på berättelserna utan att ifrågasätta känslan eller trovärdigheten i dem. Du är inte där för att döma eller utvärdera den drabbades erfarenheter – utan för att lära dig.

3

När du har läst på och lyssnat är det dags att lyfta frågorna med fler. Prata med personer som litar på dig. Prata med människor i de sammanhang du har inflytande i. Berätta om din kunskap för dina vänner och kollegor.

4

Vi har alla fördomar. Det är ett sätt för vår hjärna att kategorisera information och hitta genvägar för att förenkla världen vi möter. Och det sker automatiskt. Det är när vi inte sätter upp system för att hindra hjärnan som vi bidrar till att skapa mönster som blir exkluderande. Så bidrar våra omedvetna fördomar till att diskriminering får fortsätta finnas i samhället.

5

Lyft upp röster som utsätts för sexism, rasism, åldersdiskriminering och andra former av diskriminering och trakasserier. Se till att de får plats och hörs i möten, att de blir tilltänkta i teamtillsättningar, att de inkluderas i rekryteringsprocesserna. Använd din röst för att lyfta andra.

6

Att säga ifrån när någon annan utsätts för diskriminerande och marginaliserande behandling är grunden i att visa civilkurage. Det är också det svåraste. Särskilt svårt kan det vara i situationer där ni är många som ser det som händer eftersom att vi tenderar att inte ingripa om det finns andra i rummet som vi tänker också kan agera. Ta tag i det svåra genom att öva på enklare situationer och jobba dig därefter upp till det som känns riktigt svårt. Kort sagt: öva på din förmåga att utöva civilkurage!

7

Hur vi pratar och vilka ord vi använder är en viktig del av att skapa inkluderande arbetsplatser/sammanhang. Uppdatera din vokabulär, undvik att använda generaliseringar eller diagnoser som en beskrivning av hur du beter dig.

8

Det finns inget ”perfekt” tillfälle för att lyfta frågor som rör rasism, sexism eller andra former av diskriminering. Många gånger innebär det att människor blir obekväma och tycker att du är jobbig. Tänk på att anledningen till att folk tycker att du är jobbig, kan vara att de vet att du har rätt.

9

Känslan av att inte bli uppbackad av andra när man säger ifrån kan göra att man hellre låter bli. Därför kan du vara den som alltid stöttar den som säger ifrån. På så sätt bidrar du till att skapa en kultur där ni är många som visar civilkurage.

10

Hur vi beter oss påverkas i stor utsträckning av våra observationer av hur andra agerar. Lär dig därför av andra som du beundrar eller ser upp till. Läs om personer som stått upp för andra, lyssna på deras historier och leta efter exempel som du kan lära dig av.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Bli prenumerant på A-liv (det är gratis!)

Missa inget nummer av A-liv och håll dig informerad genom att bli e-postprenumerant. Du anmäler dig på aea.se/aliv.

Share This