Välj en sida

Här finns framtidens jobb

År 2023 – känns det långt borta? För en del är det oceaner av tid, för andra känns det som att det är runt hörnet. Hur som helst – det är tillräckligt med tid för att hinna skaffa en gedigen akademisk utbildning som öppnar många möjligheter – men hur ska man veta vad man ska välja?

Varje år tar Saco fram rapporten “Framtidsutsikter”, i år med undertiteln ”Här finns jobben för akademiker år 2023”, där man presenterar prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut om 5 år. Saco vill med rapporten bidra till ett bra underlag och underlätta för den som ska välja högskoleutbildning.

Vad ska man då titta efter när man letar yrke? Självklart är det intresset som ska styra – vad vill jag jobba med, finns det kanske ett drömjobb som hägrar där på andra sidan examen? Men lika viktigt är det att också att valet man gör är medvetet och att man har en uppfattning om vad som tar vid när man pluggat klart – är man förberedd så kan man slippa eventuella oönskade överraskningar.

Saco rapport Framtidsutsikter

Saco har delat in yrkesprognoserna efter om det kommer att vara liten konkurrens om jobben, om det är balans på tillgång och efterfrågan eller om det kommer att vara stor konkurrens. Man får också veta hur osäker prognosen är för respektive yrke, det kan till exempel vara så att det finns regionala skillnader. På totalen är det en viss ökad osäkerhet i bedömningen av hur arbetsmarknaden kommer att se ut för olika akademiska yrken, vilket sannolikt beror på den kommande lågkonjunkturen.

Faktorer som påverkar utbudet av arbetskraft är bland annat antalet examinerade, hur många som går i pension, vad de som redan har utbildat sig till väljer att arbeta med och hur många som in- och utvandrar till vårt land.

Vilka yrken har då goda framtidsutsikter? Ska du vara säker på att få jobb ska du till exempel satsa på att studera till lärare, arbetsterapeut, socionom eller bibliotekarie. Genomgående i rapporten kan man se att det kommer att vara brist på arbetskraft inom kommun- och landstingssektorn där det kommer vara stora pensionsavgångar. Exempel på yrken i balans är civilekonom, jurist, logoped och läkare.

Citat
Faktorer som påverkar utbudet av arbetskraft är bland annat antalet examinerade, hur många som går i pension, vad de som redan har utbildat sig till väljer att arbeta med och hur många som in- och utvandrar till vårt land.

Och listan på yrken där det om fem år kommer att vara stor konkurrens är kort så där kan vi ta med hela listan: beteendevetare, hälsovetare, kommunikationsyrken, musei- och kulturmiljöyrken och samhällsvetare. I dessa yrkesgrupper utbildas det helt enkelt fler än vad det finns behov av.

Oavsett vad man väljer att utbilda sig till så fungerar en akademisk utbildning lite som ett vaccin mot arbetslöshet, bland dem som har en minst treårig eftergymnasial utbildning är arbetslösheten betydligt lägre än bland dem som endast har en förgymnasial utbildning.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

B

Lärare
Arbetsterapeut
Socionom
Bibliotekarie

Rapporten visar att det kommer att vara brist på arbetskraft inom kommun- och landstingssektorn.

C

Beteendevetare
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturmiljöyrken
Samhällsvetare

I dessa yrkesgrupper utbildas det helt enkelt fler än vad det finns behov av.

Bli prenumerant på A-liv (det är gratis!)

Missa inget nummer av A-liv och håll dig informerad genom att bli e-postprenumerant. Du anmäler dig på aea.se/aliv.

Share This