Välj en sida

Misstag ska förlåtas och fusk ska bestraffas

Opinion
Det finns många som ifrågasätter kontrollerna av utbetalningarna till arbetslösa personer med a-kassa är korrekta och om deras arbetssökande är effektivt. Och jag håller med om att diskussionen behövs. 2018 betalade a-kassorna ut sammanlagt nästan 13 miljarder kronor.
Katarina Bengtson Ekström

Katarina Bengtson Ekström
Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa

Men allt handlar inte om pengar. Att a-kassorna betalar ut rätt pengar till personer som uppfyller villkoren är givetvis en förutsättning för allmänhetens fortsatta förtroende för arbetslöshetsförsäkringen och för tilliten och nöjdheten hos de 3,7 miljoner människor som är medlemmar i en a-kassa.

Men Akademikernas a-kassa vill betona att för att kontroller ska få full effekt krävs två saker:

1

Reglerna som de arbetslösa ska följa behöver vara tydliga och förutsägbara. Det ska vara lätt att göra rätt, och det är det inte alltid idag.

2

Den som medvetet fuskar måste få en kännbar sanktion när fusket uppdagas. De som fuskar behöver ta sitt straff.

Misstag ska förlåtas och fusk ska bestraffas
A-kassorna har starka incitament för att betala ut rätt ersättning till rätt personer eftersom trygghet och tillit till systemet är själva kärnan och idén med verksamheten. Kassornas medlemmar behöver kunna lita på att de faktiskt får de pengar de har rätt till om de skulle bli arbetslösa, det är själva poängen med arbetslöshetsförsäkringen.

Därför är det provocerande och frustrerande att våra rättsvårdande myndigheter inte förmår att ta hand om de polisanmälningar som kommer från a-kassorna. Det finns ett tydligt regelverk för hur a-kassorna ska hantera misstänkta bidragsbrott – och de följer vi. Men i majoriteten av fallen blir det ingen polisutredning – och som en följd av det, så klart ingen prövning i domstol. A-kassornas påföljder på felaktiga utbetalningar är återkrav, uteslutning ur a-kassan och polisanmälan. Och av de tre är polisanmälan den mest kännbara, människor upplever det som ett oerhört ingrepp att bli anmäld till polisen.

Citat

Kassornas medlemmar behöver kunna lita på att de faktiskt får de pengar de har rätt till om de skulle bli arbetslösa, det är själva poängen med arbetslöshetsförsäkringen.

– Katarina Bengtson Ekström –
Men vi får inte glömma bort att kontrollerna också syftar till att stödja och lotsa de arbetslösa till sökbeteenden som är framgångsrika när man, så snabbt det är möjligt, vill hitta ett nytt arbete som man kan försörja sig på.

Jag vill att personer som gör sitt bästa för att hitta ett nytt arbete, och för att rapportera rätt uppgifter till a-kassan ska kunna ta emot sin ersättning med gott samvete. Jag vill också att personer som är grovt vårdslösa när de lämnar uppgifter eller medvetet lurar a-kassan ska få ett straff – fusk är ett bidragsbrott som riktar sig mot alla medlemmar, skattebetalare och sänker tilliten till arbetslöshetsförsäkringen. Om det inte blir några påföljder vill vi inte polisanmäla. Men helst vill vi att kedjan ska funka!

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Bli prenumerant på A-liv (det är gratis!)

Missa inget nummer av A-liv och håll dig informerad genom att bli e-postprenumerant. Du anmäler dig på aea.se/aliv.

Share This