Välj en sida

VAB-uttaget spelar roll för framtida kärriären

Opinion

VAB (tillfällig föräldrapenning) påverkar den egna karriären. Om man tar ut 100 VAB-dagar under barnens uppväxt minskar chanserna att bli chef med så mycket som 30 procent. Under 2017 togs ungefär 6,5 miljoner VAB-dagar ut. Av dem togs 62 procent ut av kvinnor och 38 procent av män.

Göran Arrius
Ordförande Saco
Snart är Vabruari här. Många familjer ska pussla och fixa för att barnen ska kunna få vara hemma och bli friska från influensor och rejäla förkylningar, och förmodligen kommer många att känna att de inte riktigt räcker till. Föräldrar vill ju både vara till för sina barn när de behövs som bäst och dessutom sköta sitt jobb på en hög professionell nivå. Men ibland krockar de världarna med varandra och just februari brukar vara en intensiv sådan period.

Så småningom är vi allihop tillbaka på jobbet. Barnen är på förskola eller skola och det mesta är frid och fröjd. Men barnen kommer tyvärr att bli sjuka igen och vi kommer många gånger få tillbringa dagar hemma med dem istället för att vara på jobbet.

Det är självklart ett ganska lätt beslut att ta att vara hemma med sina sjuka barn, även om man tycker mycket om sitt arbete, men hur man fördelar VAB-dagarna mellan föräldrarna är faktiskt något som betyder väldigt mycket.

Vabruari

Hur man fördelar VAB-dagarna mellan föräldrarna betyder mycket

I Sacos rapport Föräldraskap och karriär beskrivs hur olika faktorer påverkar sannolikheten att kvinnor och män är chefer. Och kanske lite överraskande är just VAB något som påverkar väldigt mycket. Om man tar ut 100 VAB-dagar under barnens uppväxt minskar chanserna att bli chef med så mycket som 30 procent – så det spelar stor roll vilka val man gör. Mätt per frånvarande dag spelar uttaget av VAB-dagar större roll för just möjligheten att göra karriär och bli chef än andra skäl till frånvaro.

Skälet till det är sannolikt att den som oftast är hemma med sjukt barn ses som lite mer opålitlig och att denne är mindre engagerad i jobbet. VAB-dagarna kommer dessutom per definition överraskande vilket också kan försvåra planeringen på arbetet och om det då finns tydliga skillnader mellan olika personer kan detta vara en faktor som spelar roll.

Citat

Om man fortsätter låta kvinnorna vara de som tar det största ansvaret så är man med och befäster de skillnader i löne- och karriärutveckling mellan kvinnor och män som finns idag.

– Göran Arrius –
När man kollar VAB-uttaget med Försäkringskassans siffror så togs det 2017 ut ungefär 6,5 miljoner VAB-dagar och av dem togs 62 procent ut av kvinnor och 38 procent av män. För tio eller 20 år sedan var obalansen mellan könen ännu större än så. Men det är alltså så att mammornas insatser i detta avseende fortfarande är nästan dubbelt så stora som pappornas och om man ska ge kvinnor och män lika stora chanser att göra karriär är det en ohållbart stor skillnad.

Studier visar att föräldrar som har ett jämställt uttag av föräldraledigheten även har en jämnare fördelning av såväl hushållsarbete som uttag av VAB-dagar. Ju fler föräldrar som delar lika på föräldraledighet, VAB-dagar och deltidsarbete desto mer jämställd blir arbetsmarknaden. Men om man fortsätter låta kvinnorna vara de som tar det största ansvaret så är man med och befäster de skillnader i löne- och karriärutveckling mellan kvinnor och män som finns idag.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Bli prenumerant på A-liv (det är gratis!)

Missa inget nummer av A-liv och håll dig informerad genom att bli e-postprenumerant. Du anmäler dig på aea.se/aliv.

Share This