Arborister Stockholm – ta hjälp av proffs 

Att man som privatperson får fälla träd på sin egen tomt innebär inte att man bör göra det på egen hand. Trädfällning innebär enorma risker där både du som privatperson kan skadas – och där egendom i form av ditt hus, din bil eller grannens diton kan hamna under det träd som fälls. 

Utöver detta så handlar det också om uppenbara risker i att man faller eller gör sig illa med motorsågen. Genom att anlita professionella arborister i Stockholm så säkerställs en trygg, säker och effektiv fällning av ett träd. 

Fördelar med beskärning av träd 

Arborister i Stockholm är utbildade inom trädfällning och övrig trädvård och det innebär att du som kund kan få professionell hjälp med allt från fällning till beskärning av trädkronor.

 Det senare är i många fall faktiskt att föredra. Träd fyller en viktig funktion. Dels så handlar det om att de binder koldioxid och att de bidrar till mindre skadliga avgaser. Dels skapar träd också en trevligare miljö då vi mår bra av mycket växtlighet runt omkring oss.

 Träd ger också ett uppsving för djur och insekter – och de skapar också mindre problem med buller. Att fälla träd bör således vara det sista alternativet och enbart ske om det exempelvis handlar om att förbereda marken för ett byggprojekt – eller om att trädet är i ett så pass dåligt skick att det riskerar att fall i samband med ett oväder. 

Arborister Stockholm – trygga och säkra jobb

Arborister i Stockholm kan hjälpa dig att beskära trädkronor så att du får ett bättre solläge. I många fall så räcker detta för att du ska kunna njuta av solen under kvällen – eller morgonen – på din veranda. 

Finns den möjligheten så är det alltid att föredra framför en trädfällning, men det handlar också om ett uppdrag som sker på hög höjd och som kräver både speciell kunskap och speciell utrustning. Arborister i Stockholm har exakt detta.