Så här ska en bra mäklare arbeta i Sundsvall

Hur vet man att mäklaren man anlitat gör ett bra jobb? Här kommer riktlinjer varje mäklare i Sundsvall bör följa. Gör din det? Annars bör du genast byta!

En mäklare har ett ansvar att vara ärlig och transparent gentemot både säljare och köpare. Även om det är säljaren som väljer ut och anlitar mäklaren ska mäklaren förhålla sig delvis neutralt till affären, och arbeta på ett sätt som tjänar båda parter väl. En mäklare ska ge köparen korrekt information om bostaden, även om fel och brister. Hen får inte dölja viktig information.

En mäklare bör inte heller överdriva eller snedvrida information för att generera ett högre bud på en lägenhet. Att göra detta kan leda till att köparen känner sig lurad och väljer att dra tillbaka sitt bud, vilket inte tjänar säljaren särskilt väl. Det finns goda incitament för samtliga parter att se till att budgivningen sker på ett korrekt sätt.

Ärlig mäklare gör bra affärer i Sundsvall

När du ska sälja lägenhet i Sundsvall bör du självklart välja en mäklare som följer etiska riktlinjer och gällande branschstandard. Du ska kunna lita på att din mäklare inte ger dig några falska förhoppningar eller missbrukar sin kunskap och ställning som mäklare. En mäklare ska alltid vara medveten om eventuella intressekonflikter och aktivt undvika situationer där det finns potential för oegentligheter.

Väljer du en ansvarsfull mäklare kan du räkna med att få råd om hur du som säljare kan maximera värdet på din lägenhet. Samtidigt ska hen vara transparent om eventuella risker eller kompromisser som kan behöva göras med det arbetet. En enklare renovering kan vara värt det, men kanske inte mer omfattande renoveringsarbeten.

Publicerat den
Kategoriserat som Mäklare