Uppdelning av ägodelar – så fungerar arvsrätten.

När familjen går igenom en tung period kan det kännas tryggt att veta hur man ska gå tillväga med uppdelning av kvarlåtenskapen. Läs mer om begreppet arvsrätt och hur det kan vara till hjälp.

Fenomenet arvsrätt kan ha blivit lätt förvrängt, och det är nog mycket tack vare populärkulturen. Alla känner inte till det faktum att ett skrivet testamente faktiskt inte står över alla regler när det gäller arvsrätt. Dessutom kan det vara bra att känna till lite mer om vad som gäller när ett arv ska delas upp.
Ett dödsfall inom familjen är mycket emotionellt påfrestande för de efterlevande, och att det kan bli jobbigt vid uppdelandet av arv behöver inte betyda att bågen är girig. Vissa ägodelar kan ha ett oerhört högt affektionsvärde för flera familjemedlemmar och därför kan konflikter uppstå trots att det finns ett skrivet testamente.

Få råd och hjälp gällande arvsrätt.

Även om ni är överens inom familjen så kan det vara värt att ta kontakt med en advokatbyrå för att få lite råd om hur ni ska gå tillväga vid uppdelningen av kvarlåtenskap. Beroende på hur ni är släkt så är det lite olika regler som tillämpas för hur arvet ska fördelas på ett rättvist sätt. Har den avlidne en äkta make/maka så gäller till exempel andra regler än om man bara är sambo. Regler kring arvsrätten finns av en anledning. Lagen ska vara till hjälp om det skulle vara så att man inte kommer överens eller om missförstånd uppstår.